Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 3.665
  % Ingressos urgents hospitalització 93 %
  EM Hospitalització convencional 8,8
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 12.588
  % Urgències ingressades 9,1 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 3.291
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 3.288
    Programades amb ingrés 814
    Urgents amb ingrés 1.402
    Majors sense ingrés 1.072
    Intervencions menors  3
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 42.580
  Sessions hospital de dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 0,93
Contacte
Ubicació

Secretaria: planta 5, mòdul 3 - bloc A
Consultes externes: planta 1, mòduls 1 i 2 - bloc A

Contacte

Telèfon: 93.553.70.31
Fax: 93.553.70.33

Correu electrònic: cot@santpau.cat