Informació de l’activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015

 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 345
  % Ingressos urgents hospitalització 92 %
  EM Hospitalització convencional 5,8
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 271
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 271
    Programades amb ingrés 236
    Urgents amb ingrés 33
    Majors sense ingrés 2
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 959
  Sessions hospital de dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 0,93

 

Activitat Quirúrgica (2015)

Gràfica activitat cirurgia toràcica
Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria de Pneumologia i Cirurgia Toràcica

Despatxos: 4ª planta mòdul 2

Sala d’hospitalització: sala C2

Consultes externes: planta 3ª, mòdul 5, despatx 47-49

Contacte

Servei de Cirurgia Toràcica

Telèfon: 93 556 59 72- 93 556 59 74

Fax: 93 556 56 01