Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 
  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 2.741
  % Ingressos urgents hospitalització 57 %
  EM Hospitalització convencional 8,0
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 2
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 13
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 13
    Programades amb ingrés 0
    Urgents amb ingrés 13
    Majors sense ingrés 0
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 3.744
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 3.737
    Radiologia intervencionista 7
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 24.664
  Sessions hospital de dia 13
  BENCHMARKING
  RFE 1,00

 

Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1

Consultes Externes: Bloc A, planta 1, mòdul 6

Hospital de Día: Bloc A, planta 0, mòdul 7

Sales d’Hospitalització: D1

Contacte

Servei de Hematologia

Correu electrònic: hematologia@santpau.cat

Telèfon: 93 556 56 49

Fax: 93 556 56 01

 

 

Enllaços relacionats