Camí de navegació Camí de navegació

Camí de navegació no està disponible temporalment.
EXERCIR ELS DRETS SOBRE DADES PERSONALS
EXERCIR ELS DRETS SOBRE DADES PERSONALS

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau garanteix que a cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Els drets ARCO són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d'accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l’Hospital així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d'oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals. Per exercir aquests drets, us heu de dirigir al Servei d’Atenció a l’Usuari i allí, a banda d’informar-vos sobre el cas concret, us poden lliurar l’imprès de sol·licitud corresponent i fer-ne la recepció.

També el podeu descarregar en aquests enllaços i enviar la vostra sol·licitud a atenciousuari@santpau.cat:

>Sol·licitud d’accés

>Sol·licitud de rectificació

>Sol·licitud de cancel·lació

>Sol·licitud d’oposició

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s'inclou un enllaç a la pàgina de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.