Equip professional

Núria Guardia
Cap D'Infermeria

Victoria Rosas
Supervisora Unitat Hospitalització

Íria González
Supervisora Hospital de Dia

 

Infermeres Unitat Hospitalització

Torn de matí
Montserrat Andrés Bacardit
Lourdes Balmes Villalba
Marta Taltavull Mendez
Mª Roser Lladser Carbonell
Mª Carme Nieves de la Vega
Eva Jimenez Cerda

Torn de tarda
Alicia López Grimaldi
Encarna Sánchez López
Julia Mingorance Puerta
Rosa M. Romera Mellado
Carmen Rey Aguilera
Mireia Casajuana López de Pablo

Torn de nit

Maite Romero

Francesca Álvarez

Raquel González

Ana Garcia

Victoria Grande

Angeles Garcia Monge

 

Auxiliars Unitat Hospitalització

Torn de mati
Nicanor Coronel Rascon
Encarnacion Alias Pintor
Azahara Cereijo Saura
Noemi Sabate Arevalo
Sonia Lozano Azor

Torn de tarda
Josefina Alonso Requena
Cristian Pérez Rosalen
Montserrat Colomer Pérez
Tamara Naranjo Gonzalez
Enrique Varas Muñoz

Torn de nit
Fàtima Annan

Mª Elena López

Jessica Lopez Aparicio

Isabel Ruiz Mendez

Laura Ramirez Duque

Inmaculada Hinojosa

 

Auxiliar Infermeria Consulta Externa

Pilar Izarbez Montori

 

Infermeres Gestores de casos

Magda Ciendones Carbonell (Patologia Mamaria)

Lucía Ramírez López (Càncer Colorrectal)

Sonia Casanova Zaragoza (Unitat F Sarcomes)     

Cristina Burrel Deicke (Càncer de Pulmó)

Jorgina Serra Lopez (Immunoteràpia)

 

Infermera Unitat de Consell Genètic

Consol López Sanmartín

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00

 

 

Enllaços relacionats