Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitàlaries 3.454
  % Ingressos urgents hospitalització 63 %
  EM Hospitalització convencional 3,4
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 12.196
  % Urgències ingressades 16,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 2.850
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 2.840
    Programades amb ingrés 431
    Urgents amb ingrés 1.802
    Majors sense ingrés 607
    Intervencions menors  10
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 31.472
  Sessions hospital de dia 89
  BENCHMARKING
  RFE 0,98
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05