Cursos i activitats
  • Curso Online de Patologia de la Sèrie Vermella (més informació)  -----  Organitzat pel Dr. Angel Remacha
  • "Programa formació: "Actualització en hematimetria" (ver programa) ----Data límit 27 octubre
    Aquesta formació es específica pels tècnics de Laboratori, podeu fer la difusió i les persones interessades que emplenin el formulari que trobaran dins de la Intranet, en la part dreta el botó. 
     
     
     
Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

Contacte

E-mail: hematologia@santpau.cat
Tel.:  93 556 56 49 - 93 556 56 01

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau

 

Enllaços relacionats