• Anna Barata
  Investigador associat - Psicooncologia
 • Dra. Ana C Caballero
  Investigadora Pre Doctoral (GITG)
 • Dra. Nela Klein
  Investigadora Post Doctoral (GITG)
 • Dr. Salvador Payán
  Metge adjunt Hematologia Clínica
 • Dr. Joan Millón
  Metge adjunt Trombosi i Hemostàsia
 • Dr. Jordi López
  Metge adjunt Hematologia Clínica
 • Dra. Sara Miqueleiz
  Metge de Assajos Clinics
 • Dr. Albert Cortes
  Resident 3er any
 • Dra. Anna Bosch
  Metgessa adjunta Hematologia Clínica
 • Dra. M. Fernanda Díaz
  Resident de 3er any
 • Dra. Guadalupe Oñate
  Metgessa adjunta Hematologia Clínica
 • Dr. Jorge Mora
  Resident 2n Any
 • Dra. Lucía Gómez
  Resident de 2n any
 • Dra. Mariana Corrochano
  Resident de 4t any
 • Dra. Marta Santaliestra
  Resident de 4t any
 • Dra. Rahinatu Awol
  Resident de 3r any
 • Olga Aso
  Infermeria de consulta externa i programació de trasplantament
Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

Contacte

E-mail: hematologia@santpau.cat
Tel.:  93 556 56 49 - 93 556 56 01

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau

 

Enllaços relacionats