Informació Activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 1.153
  % Ingressos urgents hospitalització 56 %
  EM Hospitalització convencional 18,0
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 4.370
  % Urgències ingressades 10,4 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 0
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 0
    Programades amb ingrés 0
    Urgents amb ingrés 0
    Majors sense ingrés 0
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 11.498
  Sessions hospital de dia 12.184
  BENCHMARKING
  RFE 1,13
Contacte
Servei de Psiquiatria

Correu electrònic

Psiquiatria@santpau.cat

Telèfon: 93 553 78 41

Fax: 93 553 78 42

Teràpia Familiar

Telèfon: 93 553 78 46

Fax: 93 553 78 47

Unitat d'Addiccions

Correu electrònic

psiquiatria_addiccions@santpau.cat

Telèfon: 93 553 76 65

Fax:  93.553.76.66

Centre de dia

Telèfon: 93 553 78 81

Fax: 93 553 78 83

DSAS
+
Després del Suïcidi

Associació de Supervivents