Back

LEUI Sant Pau renova la seva acreditacio del titol oficial dels estudis del Grau en Infermeria com a centre adscrit a la UAB

Events
06/09/2017
L’EUI - Sant Pau renova la seva acreditació del títol oficial dels estudis del Grau en Infermeria com a centre adscrit a la UAB

En data 28 de juliol de 2017, l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, centre adscrit a la UAB, va rebre l’informe definitiu “favorable” de l’acreditació del Grau d’Infermeria, emès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), obtenint així el segell de qualitat de l’AQU.

A partir de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'AQU ha dissenyat un marc de seguiment de les titulacions universitàries per tal d’adequar-se als estàndards i directrius marcats per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en col·laboració amb altres xarxes universitàries europees. Durant el procés d’acreditació, s’avaluen sis aspectes: la qualitat del programa formatiu, l'adequació del professorat al programa, la informació publicada sobre les titulacions, el sistema de garantia interna de qualitat, els sistemes de suport a l'aprenentatge i els resultats obtinguts.

Desprès de superar amb èxit la corresponent auditoria, obtenint bons resultats en tots els indicadors de seguiment, el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir la renovació de l’acreditació per un període de sis anys més.


communication contact
Press Officer

Abraham del Moral

Telèfon: 93 553 78 30

E-mail: adelmoralp@santpau.cat

Hiring Venues

Telephone: (+34) 93 553 78 30

E-mail: espais@santpau.cat