Breadcrumb Breadcrumb

Llista de proves Llista de proves

Llista de proves del Catàleg de Laboratoris


Secció Codi SAP Prova Mètode Espècimen Lliurament resultats Responsable secció
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001423 17-OH PROGESTERONA (17-OHP) Immunoanàlisi enzimàtica Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013184 Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013185 Ac ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÏNA I IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013180 Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013181 Ac ANTI-CARDIOLIPINA IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013182 Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013183 Ac ANTI-FOSFATIDILSERINA IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LP00000306 Ac Antifosfolípids (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LP00000306 Ac Antifosfolípids (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LP00000306 Ac Antifosfolípids (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LP00000306 Ac Antifosfolípids (IgG/IgM anti-Beta2 Glicoproteina, IgG/IgM anticardiolipina) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013127 Ac ANTI-PROTEÏNA S IgG ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 30 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013128 Ac ANTI-PROTEÏNA S IgM ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 30 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
BIOQUÍMICA HORMONES LB00002161 ÀCID HOMOVANÍLIC (HVA) HPLC detecció electroquímica Orina 24 h amb HCl (indicar volum) 15 dies Dra. E. Urgell
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001811 ÀCID METILMALÒNIC SÈRUM GC/MS Sèrum 20 dies Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001138 ÀCIDS BILIARS TOTALS ENZIMÀTIC COLORIMÈTRIC Sèrum 1 dia Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002101 ACLARIMENT CREATININA Sèrum; orina de 24h 2 dies Dr.A.García Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029137 ACTINA F, Ac anti- ELISA Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013233 ACTIVITAT ANTI-Xa Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 5 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013237 ACTIVITAT ANTI-XA PRE I POST DOSI Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 7 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00003272 ACTIVITAT ASPARAGINASA Enzimàtic amb detecció espectometria visible Sèrum 7 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001450 ACTIVITAT RENINA PLASMÀTICA (ARP) RIA Plasma EDTA 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029853 ADALIMUMAB, AC ANTI- ELISA Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029853 ADALIMUMAB, AC ANTI- ELISA Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029853 ADALIMUMAB, AC ANTI- ELISA Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029852 ADALIMUMAB, FÀRMAC Immunocromatografia Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029852 ADALIMUMAB, FÀRMAC Immunocromatografia Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029852 ADALIMUMAB, FÀRMAC Immunocromatografia Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013123 ADAMTS-13 Bioimmunoassaig Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013124 ADAMTS-13 (inhibidor) Bioimmunoassaig Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 20 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00003150 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LCR PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX LCR (tub estèril) 24h / 3h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002520 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) LÍQUIDS VARIS PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX Líquids varis (amb heparina) 24h / 3h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00001284 ADENOSINA DESAMINASA (ADA) SÈRUM PURINA NUCL.FOSF-XANT.OX Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016360 AF4-MLL QUANTITATIVA PCR quant Moll de l'os 3 setmanes Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013206 AGREGACIÓ DESMOPRESSINA 60 MIN Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013205 AGREGACIÓ DESMOPRESSINA BASAL Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013232 AGREGACIONS A BAIXA CONC. D'INDUCTORS Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013155 AGREGACIONS INDUIDES PER L' HEPARINA Agregometria Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013130 AGREGACIONS PLAQUETÀRIES Agregometria Sang total citratada 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013131 AGREGACIONS PLAQUETARS POST-DESMOPRESINA (0 i 120 minuts) Agregometria Sang total citratada 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001252 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) (GPT) TRIS ALANINA>225mM. Sense PP Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002511 ALBÚMINA LÍQUIDS VARIS VERD BROMOCRESOL Líquids varis (amb heparina) 24h / 3h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002075 ALBÚMINA ORINA TURBIDIMETRIA Orina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00001152 ALBÚMINA SÈRUM VERD BROMOCRESOL Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002085 ALBÚMINA/CREATININA Orina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
BIOQUÍMICA HORMONES LB00002167 ALDOSTERONA ORINA RIA Orina 24 h (indicar volum) 15 dies Dra. E. Urgell
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001448 ALDOSTERONA SÈRUM RIA Sèrum (4ºC) i congelar 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AL·LÈRGIA LI00029776 ALEX-IgE Immunoassaig-Microarrays Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/Dr. C. Juárez
IMMUNOLOGIA AL·LÈRGIA LI00029776 ALEX-IgE Immunoassaig-Microarrays Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/Dr. C. Juárez
IMMUNOLOGIA AL·LÈRGIA LI00029776 ALEX-IgE Immunoassaig-Microarrays Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/Dr. C. Juárez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013058 ALFA 2 ANTIPLASMINA FUNCIONAL Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001175 ALFA-1-ANTITRIPSINA SÈRUM Nefelometria Sèrum 7 dies Dra. M. Tondo/Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002076 ALFA-1-MICROGLOBULINA ORINA Nefelometria Orina 7 dies Dr. E. Zapico
BIOQUÍMICA PROTEÏNES LB00002086 ALFA-1-MICROGLOBULINA/CREATININA Nefelometria Orina 5 dies Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002575 ALFA-FETOPROTEïNA (AFP) LÍQUID AMNIÒTIC IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Líquid amniòtic 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002524 ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001354 ALFA-FETOPROTEÏNA (AFP) SÈRUM IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016524 ALFA-NAFTIL ESTERASES INHIBIDES PER FLUO Biòpsia òssia 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016523 ALFA-NAFTIL ESTERASES MEDUL·LA ÒSSEA Biòpsia òssia 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
GENÈTICA ALT MALALTIES HEREDITÀRIES LG00040065 ALFA-TALASSÈMIA PCR-SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. S. Bernal/Dra. A. Lasa
IMMUNOLOGIA IMMUNODEFICIÈNCIES LI00029152 ALTRES MARCADORS LEUCOCITARIS Citometria de flux Sang EDTA 10 dies Drs. O de la Calle/L. Martínez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029351 ALTRES PRESTACIONS IMMUNOLOGIA Sèrum i heparina (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00016527 ALTRES PROVES CITOQUÍMICA MEDUL·LA ÒSSEA Moll de l'os Unitat de diagnòstic hematològic
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030002-1 AMEBES (E. HYSTOLYTICA) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030002-1 AMEBES (E. HYSTOLYTICA) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030002-1 AMEBES (E. HYSTOLYTICA) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA PARASITÀRIA LS030002-1 AMEBES (E. HYSTOLYTICA) EIA Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
CORE-Bioquímica LB00002206 AMFETAMINES Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001741 AMICACINA Immunoanàlisi PETINIA Sèrum/plasma heparina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002518 AMILASA LÍQUIDS VARIS CLORONITROFENIL MALTOTRIÒSID Líquids varis (amb heparina) 24h / 3h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00002081 AMILASA ORINA CLORONITROFENIL MALTOTRIÒSID Orina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00001264 AMILASA SÈRUM CLORONITROFENIL MALTOTRIÒSID Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
BIOQUÍMICA TÒXICS LB00001781 AMITRIPTILINA HPLC detecció UV Sèrum 15 dies Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016356 AML-1/ETO QUANTITATIVA PCR quant Moll de l'os 3 setmanes Dr. J. Nomdedéu
CORE-Bioquímica LB00001131 AMONI PLASMA GLUTAMAT DESHIDROGENASA Plasma heparina (4ºc) 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029893 AMP (anfifisina), Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029893 AMP (anfifisina), Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029893 AMP (anfifisina), Ac anti- Immunoblot Sèrum 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029887 AMP (anfifisina), Ac anti- LCR Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029887 AMP (anfifisina), Ac anti- LCR Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029887 AMP (anfifisina), Ac anti- LCR Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
BIOQUÍMICA HORMONES LB00001422 ANDROSTENEDIONA Immunoanàlisi enzimoquimioluminiscent Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029316 ANHIDRASA CARBÒNICA, Ac anti- ELISA Sèrum 15 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016084 ANNEXINA V Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00000ATB ANTIBIOGRAMA Disc difusió Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00000ATB ANTIBIOGRAMA Disc difusió Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00000ATB ANTIBIOGRAMA Disc difusió Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00000ATB ANTIBIOGRAMA Disc difusió Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIANA ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIANA ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIANA ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIANA ANTIBIOGRAMA anaerobis (CMI) E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTA ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTA ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTA ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTA ANTIBIOGRAMA estafilococ/enterococ (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTR ANTIBIOGRAMA estreptococ/hemòfils (CMI) Técnica de microdilució-E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTR ANTIBIOGRAMA estreptococ/hemòfils (CMI) Técnica de microdilució-E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTR ANTIBIOGRAMA estreptococ/hemòfils (CMI) Técnica de microdilució-E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMISTR ANTIBIOGRAMA estreptococ/hemòfils (CMI) Técnica de microdilució-E-test Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIBGN ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIBGN ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIBGN ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00CMIBGN ANTIBIOGRAMA gramnegatius (CMI) Técnica de microdilució Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKMAC ANTIBIOGRAMA M. avium CMI Claritromicina (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKMAC ANTIBIOGRAMA M. avium CMI Claritromicina (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKMAC ANTIBIOGRAMA M. avium CMI Claritromicina (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKMAC ANTIBIOGRAMA M. avium CMI Claritromicina (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKKAN ANTIBIOGRAMA M. kansasii Rifampicina: concentració crítica (MGIT); Claritromicina: CMI (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKKAN ANTIBIOGRAMA M. kansasii Rifampicina: concentració crítica (MGIT); Claritromicina: CMI (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKKAN ANTIBIOGRAMA M. kansasii Rifampicina: concentració crítica (MGIT); Claritromicina: CMI (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKKAN ANTIBIOGRAMA M. kansasii Rifampicina: concentració crítica (MGIT); Claritromicina: CMI (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK1 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK1 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK1 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK1 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ª LÍNIA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATKSIRE ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATKSIRE ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATKSIRE ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATKSIRE ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 1ªLÍNIA s/PZA Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK2 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA Amicacina,kanamicina,capreomicina,etionamida,ofloxacina, moxifloxacina, linezolid, rifabutina: Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK2 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA Amicacina,kanamicina,capreomicina,etionamida,ofloxacina, moxifloxacina, linezolid, rifabutina: Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK2 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA Amicacina,kanamicina,capreomicina,etionamida,ofloxacina, moxifloxacina, linezolid, rifabutina: Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0000ATK2 ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis 2ª LÍNIA Amicacina,kanamicina,capreomicina,etionamida,ofloxacina, moxifloxacina, linezolid, rifabutina: Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00CMIISO ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) MGIT Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00CMIISO ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) MGIT Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00CMIISO ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) MGIT Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00CMIISO ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis INH (CMI) MGIT Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATK1ATB ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATK1ATB ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATK1ATB ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM0ATK1ATB ANTIBIOGRAMA M. tuberculosis UN FÀRMAC Concentracions crítiques (MGIT) Soca 14 dies des de la inoculació Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCRA ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCRA ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCRA ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCRA ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIX RÀPID Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCLE ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCLE ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCLE ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA MICOBACTERIS LM00ATKCLE ANTIBIOGRAMA MICOBACTERIS CREIXEMENT LENT Microdilució (Sensititre) Soca (Consulteu laboratori) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ETEST1 ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) Técnica de difusió gradient Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ETEST1 ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) Técnica de difusió gradient Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ETEST1 ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) Técnica de difusió gradient Soca 48 h Dra. A. Rivera
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ETEST1 ANTIBIOGRAMA PER E-TEST (UN FÀRMAC) Técnica de difusió gradient Soca 48 h Dra. A. Rivera
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013077 ANTICOAGULANT LÚPIC (T de Russell) Coagulomètric Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013078 ANTICOAGULANT LÚPIC (T. de Silica) Coagulomètric Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 3 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA ERITROPATOLOGIA LH00012295 ANTICOS ANTI FI 1 Immunològic Sèrum 30 dies Dr. A. Remacha
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016085 ANTICOSSOS ANTI-BrdU Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
CORE-Bioquímica LB00001400 ANTICOSSOS ANTI-RECEPTOR TIROTROPINA Immunoanàlisi enzimàtica Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
CORE-Bioquímica LB00001477 ANTICOSSOS ANTITIROGLOBULINA Immunoanàlisi quimioluminiscent Sèrum 15 dies Dra. E. Urgell
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029350 ANTICOSSOS HEPÀTICS (PERFIL) Immunoblot Sèrum 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNODEFICIÈNCIES LI00029060 Anticossos LINFOCITOTÒXICS Citometria de flux Sang heparina (Consulteu laboratori) Drs. O de la Calle/L. Martínez
SEROLOGIA BACTERIANA LS030016-1 ANTIESTREPTOLISINA O AD Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030016-1 ANTIESTREPTOLISINA O AD Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030016-1 ANTIESTREPTOLISINA O AD Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030016-1 ANTIESTREPTOLISINA O AD Sèrum 24h (excepte festius) Dra. C. Muñoz
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ATFLEV ANTIFUNGIGRAMA (CMI) Técnica de microdilució Soca 72h Dr. F. Sánchez
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ATFLEV ANTIFUNGIGRAMA (CMI) Técnica de microdilució Soca 72h Dr. F. Sánchez
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ATFLEV ANTIFUNGIGRAMA (CMI) Técnica de microdilució Soca 72h Dr. F. Sánchez
MICROBIOLOGIA GENERAL LM00ATFLEV ANTIFUNGIGRAMA (CMI) Técnica de microdilució Soca 72h Dr. F. Sánchez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029380 ANTI-GANGLIOSIDS (LCR) PERFIL ELISA LCR 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029380 ANTI-GANGLIOSIDS (LCR) PERFIL ELISA LCR 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029380 ANTI-GANGLIOSIDS (LCR) PERFIL ELISA LCR 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029379 ANTI-GANGLIOSIDS PERFIL ELISA Sèrum 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029379 ANTI-GANGLIOSIDS PERFIL ELISA Sèrum 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
IMMUNOLOGIA NEUROMUSCULAR LI00029379 ANTI-GANGLIOSIDS PERFIL ELISA Sèrum 10 dies Drs. A. Mariscal/L. Martínez/C. Juárez
CORE-Bioquímica LB00001352 ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002528 ANTIGEN CARBOHIDRAT 125 (CA 125) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001357 ANTIGEN CARBOHIDRAT 15,3 (CA 15.3) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001351 ANTIGEN CARBOHIDRAT 19,9 (CA 19.9) IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002527 ANTIGEN CARBOHIDRAT 19.9 (CA 19,9) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI QUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001353 ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00002526 ANTIGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA) LÍQUIDS VARIS IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Líquids varis 1 dia Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016064 ANTIGEN CITOPLASMA CD3 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016066 ANTIGEN CITOPLASMA LACTOFERRINA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016065 ANTIGEN CITOPLASMA LISOZIMA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016062 ANTIGEN CITOPLASMA MPO Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016086 ANTIGEN CITOPLASMA ZAP70 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
CORE-Bioquímica LB00001355 ANTIGEN ESPECIFIC PROSTÀTIC (PSA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001364 ANTIGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC LLIURE (FPSA) IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 3 dies Dra. J. Mora
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016067 ANTIGEN NUCLEAR TdT Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016076 ANTIGEN SUPERFÍCIE AlfaBeta Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016009 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD10 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016043 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD103 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016079 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD110 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016044 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD117 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016011 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11B Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016012 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD11C Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016045 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD123 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016013 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD13 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016046 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD135 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016047 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD138 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016014 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD14 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016015 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD15 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016016 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD16 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016018 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD19 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016001 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD1A Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016002 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD2 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016019 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD20 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016221 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD200 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016020 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD21 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016021 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD22 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016022 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD23 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016024 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD25 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016003 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD3 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016025 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD30 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016026 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD33 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016027 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD34 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016028 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD36 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016029 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD38 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016004 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD4 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016030 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD41 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016080 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD42b Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016032 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016074 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45R0 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016075 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD45RA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016005 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD5 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016088 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD52 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016035 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD56 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016036 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD57 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016037 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD61 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016038 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD64 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016039 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD66 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016006 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD7 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016081 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD71 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016041 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD79a Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016042 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD79b Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016007 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD8 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016078 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD94 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016082 ANTIGEN SUPERFÍCIE CD99 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016077 ANTIGEN SUPERFÍCIE DeltaGamma Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016051 ANTIGEN SUPERFÍCIE FMC7 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016052 ANTIGEN SUPERFÍCIE GA Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016053 ANTIGEN SUPERFÍCIE HLA-DR Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016083 ANTIGEN SUPERFÍCIE NG2 Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MARCADORS LH00016055 ANTIGEN SUPERFÍCIE NK Citometria de flux Sang EDTA/moll de l'os 3 dies Dra. C. Martínez/Dr. J. Nomdedéu
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029492 ANTI-NEURONALS/PARANEOPLÀSICS,Ac anti- LCR (PERFIL) Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029492 ANTI-NEURONALS/PARANEOPLÀSICS,Ac anti- LCR (PERFIL) Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029492 ANTI-NEURONALS/PARANEOPLÀSICS,Ac anti- LCR (PERFIL) Immunoblot LCR 10 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029323 ANTINUCLEARS, LCR Ac anti- IFI LCR 7 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029326 ANTINUCLEARS, LV Ac anti- IFI Líquids varis 7 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029276 ANTINUCLEARS, SÈRUM Ac anti- IFI Sèrum 7 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013109 ANTI-PF4 (ELISA) ELISA Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 5 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
CORE-Hemostàsia LH00013120 ANTI-PF4 SCREENING Immunoturbidimetria Sang citratada o plasma pobre en plaquetes 1 dia Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013088 ANTITROMBINA (immunoelectroforesi creuada) Immunoelectroforèsi Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013041 ANTITROMBINA ANTIGÈNICA Immunodifusió radial Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes (Consulteu laboratori) Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA LH00013040 ANTITROMBINA FUNCIONAL Cromogènic Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 8 dies Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo
CORE-Bioquímica LB00001233 APOLIPOPROTEÏNA B Immunoturbidimetria Sèrum 1 dia Dr.A.García Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029047 AQP4 Neuromielitis óptica, LCR, Ac anti- IFI LCR 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029751 AQP4/MOG Neuromielitis òptica, Ac anti- IFI sobre cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029751 AQP4/MOG Neuromielitis òptica, Ac anti- IFI sobre cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029751 AQP4/MOG Neuromielitis òptica, Ac anti- IFI sobre cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029046 AQP4/MOG Neuromielitis óptica, LCR, Ac anti- IFI LCR 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029714 AQUAPORINA 4, Ac anti- IFI en cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029714 AQUAPORINA 4, Ac anti- IFI en cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029714 AQUAPORINA 4, Ac anti- IFI en cèl·lules transfectades Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029234 ASCA (Saccharomyce cerevisiae) IgA, Ac a ELISA Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029235 ASCA (Saccharomyce cerevisiae) IgG, Ac a ELISA Sèrum 21 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
CORE-Bioquímica LB00001251 ASPARTAT AMINOTRANSFERASA (AST) (GOT) TRIS Aspartat>100mM. Sense PP Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029287 ASPERGILLUS (A.TERREUS,A.NIGER,A.FLAVUS Y A.FUMIGATUS), IgG ESPECÍFICA EIA-F Sèrum 30 dies Drs. E. Moga/Dr. C. Juárez
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011016 ASPIRAT + I GRUMOLLS Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011036 ASPIRAT + I GRUMOLLS 2 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011037 ASPIRAT + I GRUMOLLS 3 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011038 ASPIRAT + I GRUMOLLS 4 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011010 ASPIRAT MEDUL.LAR Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011031 ASPIRAT MEDUL.LAR 2 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011032 ASPIRAT MEDUL.LAR 3 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011033 ASPIRAT MEDUL.LAR 4 Moll de l'os 7 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011012 ASPIRAT RECOL.LECCIÓ PROGENITORS M.O. Moll de l'os Unitat de diagnòstic hematològic
BIOQUÍMICA METABOLISME LB00001239 AUTOANTICOSSOS ANTI-GAD-65 ELISA Sèrum 2 mesos Dr. F. Blanco
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-4 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LART) PCR Líquid articular 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-4 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LART) PCR Líquid articular 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-4 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LART) PCR Líquid articular 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-4 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (LART) PCR Líquid articular 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-2 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (SANG) PCR Sang EDTA 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-2 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (SANG) PCR Sang EDTA 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-2 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (SANG) PCR Sang EDTA 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-2 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA (SANG) PCR Sang EDTA 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-1 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(LCR) PCR LCR 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-1 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(LCR) PCR LCR 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-1 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(LCR) PCR LCR 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-1 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(LCR) PCR LCR 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-3 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(TEIXIT) PCR Teixit 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-3 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(TEIXIT) PCR Teixit 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-3 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(TEIXIT) PCR Teixit 72h Dra. C. Muñoz
DETECCIÓ D'ÁCIDS NUCLEICS LS032047-3 BACTERIS- ÀC. NUCLEICS-PCR-BORRELIA(TEIXIT) PCR Teixit 72h Dra. C. Muñoz
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029248 BAFF (B cell activating factor) Immunoblot Sèrum (Consulteu laboratori) Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029044 BANDES OLIGOCLONALS IgG, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum 15 dies Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029373 BANDES OLIGOCLONALS IgM, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029373 BANDES OLIGOCLONALS IgM, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
IMMUNOLOGIA IMMUNOQUÍMICA LI00029373 BANDES OLIGOCLONALS IgM, CARACT. LCR Isoelectroenfoc LCR+sèrum (Consulteu laboratori) Drs. E. Moga/C. Juárez
CORE-Bioquímica LB00002201 BARBITURATS ORINA Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001801 BARBITURATS SÈRUM Enzimoimmunoanàlisi Sèrum/plasma heparina o EDTA 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016125 BCL-1 PCR Moll de l'os 30 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016126 BCL-2 PCR Moll de l'os 30 dies Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016301 BCR/ABL PCR Moll de l'os 3 setmanes Dr. J. Nomdedéu
HEMATOLOGIA MOLECULAR LH00016351 BCR/ABL QUANTITATIVA PCR Moll de l'os 3 setmanes Dr. J. Nomdedéu
IMMUNOBIOQUÍMICA LI00029043 BENCE JONES, CARACTERITZACIÓ Immunofixació Orina 3 dies Drs. E. Moga/E. Zapico
IMMUNOBIOQUÍMICA LB00003248 BENCE JONES, CONCENTRACIÓ Orina 10 dies Dra. E. Moga/Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00002202 BENZODIAZEPINES ORINA Enzimoimmunoanàlisi Orina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001802 BENZODIAZEPINES SÈRUM Enzimoimmunoanàlisi Sèrum/Plasma heparina 24 h / 2 h URG Dr. E. Zapico
CORE-Bioquímica LB00001369 BETA HCG LLIURE IMMUNOANÀLISI ELECTROQUIMIOLUMINISCENT Sèrum 1 dia Dra. J. Mora
CORE-Bioquímica LB00001178 BETA2-MICROGLOBULINA Nefelometria Sèrum 1 dia Dr. E. Zapico
NEUROGENÈTICA LG00040046 BETA-SARCOGLICAN GEN COMPLET SEQ Sang EDTA (Consulteu laboratori) Dra. P. Gallano/Dra. A. Lasa
CORE-Bioquímica LB00001104 BICARBONAT ESTÀNDARD POTENCIOMETRIA DIRECTA Sang completa xeringa 1 dia Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00001207 BILIRUBINA CONJUGADA SAL DIAZONI Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00003163 BILIRUBINA LÍQUIDS VARIS SAL DIAZONI AMB TENSIOACTIU Líquids varis (amb heparina) 24h / 3h URG Dr.A.García Osuna
CORE-Bioquímica LB00001206 BILIRUBINA TOTAL SAL DIAZONI AMB TENSIOACTIU Sèrum/Plasma heparina 24h / 2h URG Dr.A.García Osuna
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029078 BIÒPSIA D'ARTÈRIA TEMPORAL, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029124 BIÒPSIA DE GLÀNDULA SALIVAL, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029079 BIÒPSIA DE MIOCARDI, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029195 BIÒPSIA INTESTINAL, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011034 BIÒPSIA MEDUL.LA ÒSSIA 2 Biòpsia òssia 10 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011035 BIÒPSIA MEDUL.LA ÒSSIA 3 Biòpsia òssia 10 dies Unitat de diagnòstic hematològic
HEMATOLOGIA CITOLOGIA ESPECIAL LH00011011 BIÒPSIA MEDUL·LA ÒSSIA Biòpsia òssia 10 dies Unitat de diagnòstic hematològic
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029107 BIÒPSIA PULMONAR, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
IMMUNOLOGIA AUTOIMMUNITAT LI00029077 BIÒPSIA RENAL, estudi IFD Biòpsia 14 dies Drs. L. Martínez/A. Mariscal/C. Juárez
SEROLOGIA BACTERIANA LS030047-1 BORRELIA (LYME) (IFI) IFI Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030047-1 BORRELIA (LYME) (IFI) IFI Sèrum 7 dies Dra. C. Muñoz
SEROLOGIA BACTERIANA LS030047-1