Patronat

L'òrgan de govern de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el patronat que està constituït per tres representants de la Generalitat de Catalunya, un de l'Ajuntament de Barcelona i un altre del Capítol de la Catedral. La seva composició és la següent:
 

President

Manel Balcells i Díaz
(patró designat per la Generalitat de Catalunya)

 

Vicepresident

Ignasi Carrasco i Miserachs
(patró designat per la Generalitat de Catalunya)

 

Vocals

Davide Malmusi
(patró designat per l’Ajuntament de Barcelona)

Josefina Valls i Vila
(patrona designada per la Generalitat de Catalunya)

Josep Mª Forcada Casanovas
(patró designat pel Capítol de la S.E.Catedral Basílica de Barcelona)

 

Secretari (no patró)

Joaquim Jornet i Porta