Caps clínics
 • Dr. Juan Parra Roca
  Dr. Juan Parra Roca
  Cap Clínic Diagnòstic Prenatal
 • Dr. Ramón Rovira Negre
  Dr. Ramón Rovira Negre
  Coordinador Procès Quirúrgic
Supervisores
 • Montserrat Pujol
  Montserrat Pujol
  Llevadora-Supervisora d'equip d'Infermeria de l'àrea de maternitat, Obstetrícia-ginecologia i d'equip de Llevadores d' ASSIR Guinardó-Sant Pau
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05