Telephone appointment
Telephone appointment
Telephone appointment

Scheduling medical appointments: Telephone: (+34) 93 556 57 75

 

Request a call

To schedule, change or cancel your appointment or tests, leave us your details and we will call you within 24 hours.

Personal data

*Name and surname:
*Phone No. :
Medical Record No.
*Indicate an option:
 
Send Clear

INFORMACIÓ: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancelolació i oposició (drets ARCO) mitjançant una comunicació escrita, a la que heu d'ajuntar una fotocòpia del DNI, adreçada al Servei d'Atenció a l'Usuari, c/ Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona.